Vragenlijsten afspraakvoorbereiding

De DiaCare app helpt u om uw afspraak goed voor te bereiden doordat u een vragenlijst doorloopt, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis.
 
  • Er is een korte vragenlijst voor de kwartaalcontrole en een uitgebreide voor de jaarcontrole
  • De vragenlijsten zijn zo ontworpen dat ze snel en eenvoudig in te vullen zijn
  • De vragenlijst van de kwartaalcontrole eindigt met de vraag of u behoefte heeft aan de afspraak. U kunt hierin uw voorkeur aangeven
  • Zodra u de vragenlijst heeft verzonden, ziet uw behandelaar deze in het zorgportaal
  • Uw diabetesverpleegkundige bekijkt uw antwoorden en eventueel uw bloedglucosewaarden
  • Daarna ontvangt u een bericht op uw telefoon waarin staat of de afspraak doorgaat, telefonisch kan plaatsvinden of kan vervallen.

Voorbeelden vragen

Tips voor de voorbereiding

Tip 1 - neem uw tijd

U hoeft de vragenlijst niet ineens te beantwoorden. Zolang de vragenlijst nog niet is verzonden, kunnen gegevens nog toegevoegd of gewijzigd worden.

Tip 2 - verrijking

Voeg informatie over uw beweging, voeding en insuline toe aan uw waarden. Zo heeft u altijd een totaalbeeld.

Tip 3 - denk positief

Soms zit het even niet mee. Het is belangrijk ook stil te staan bij dingen die goed gaan.

Tip 4 - betrek bekenden

U kunt mensen in uw directe omgeving vragen met u mee te denken over de afgelopen periode.